آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی توسط بانو ماریا در سایت مابانو

سلام دوستان گلم
امروز مواد لازم برای رومیزی رامیگم
ان شاالله بتونم آموزش خوبی داشته باشم و تجربه خوبی داشته باشیم

لوازم موردنیاز برای رومیزی کریستال :مهره کریستالی شماره یک،نخ ابریشم(مطمئن بشیدکه آب نمیره),سوزن اگه یکم بلندباشه راحت ترید,فندک کوچک برای سوزاندن نخ

مهره ها گرمی یامثقالیه,برای این نمونه رومیزی دورنگ متفاوت مهره بگیرید از هر رنگ ۱۵۰تا ۱۷۰گرم بگیرید یا از هررنگ ۲۰۰گرم بخرید تا دوتا رومیزی جفت دزست کنید

نمونه کار مورد آموزش اینجلسه:

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

نمونه مهر های کریستالی

photo_2015-08-14_23-51-46

هررنگی هم بخواید هست,هریدونه رومیزی هم کلا ۱۷۰گرم مهره بوده از هردورنگ باهم

کاری که من گذاشتم ۵۰سانت بلنداش میشه که معمولا برای میزهای عسلی بکار میبرن

شروع میکنیم کارمونو
برای شروع یک سر نخ را باحرارت فندک کمی آب کنید تا از مهره ها بیرون نزند
مرحله اول:۶مهره را درون نخ میکنیم

photo_2015-08-14_23-51-50

 

photo_2015-08-14_23-51-52

photo_2015-08-14_23-51-54

۲)مهره هارو بصورت دایره میکنیم,یعنی نخ رابصورتی گردمیکنیم و سوزن را خلاف جهت از اولین مهره رد میکنیم تا یک حلقه گرد بدست آید

photo_2015-08-14_23-51-58

۳)اکنون ۵مهره می اندازیم,

photo_2015-08-14_23-52-04

۴)یک مهره از دایره قبل و اولین مهره از ۵تارا از سوزن رد میکنیم

photo_2015-08-14_23-52-08

۵)میکشیم تا گرد شود

photo_2015-08-14_23-52-10

۶)اینبار ۴مهره رد میکنیم

photo_2015-08-14_23-52-13

۷)سوزن را از دو مهره مشترک بین دو دایره ودو مهره از این ۴تا ردمیکنیم

photo_2015-08-14_23-52-18

photo_2015-08-14_23-52-22

دوباره ۵مهره بندازید

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

میکشیم تا گرد شود

از دایره اول یک مهره و از ۵مهره انداخته شده ۴تارو گرفته و سوزن را رد میکنیم

photo_2015-08-14_23-52-29

 

photo_2015-08-14_23-52-32

باز میکشیم تا گرد شود‌

اکنون ۳تامهره میندازیم تا بتونیم با۳تامهره وسط مشترک بین ۳دایره,دایره جدید رو بسازیم

photo_2015-08-14_23-52-34

از۳مهره مشترک سوزن را رد میکنیم وهمینطور از دوتا مهره از ۳تاکه انداختیم

بازم میکشیم تا گرد شود‌

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

photo_2015-08-14_23-52-39

درای مرحله ۴مهره میندازیم

از دوتا مهره مشترک و دوتا مهره ازبین ۴مهره رد میکنیم

photo_2015-08-14_23-52-42

میکشیم گرد شود‌

photo_2015-08-14_23-52-45

الان باز ۵مهره میندازیم,از اولین مهره و۴مهره ازبین ۵مهره رد میکنیم

photo_2015-08-14_23-52-48

میکشیم تا گرد شود‌

حالا باز ۳مهره میندازیم

۳مهره مشترک و ۲مهره ازبین ۳مهره که انداختیم را

سوزن رد میکنیم

برای دایره بعدی هم ۳مهره می اندازیم,و به روش قبل گرد میکنیم

اکنون ۴مهره میندازیم

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

photo_2015-08-14_23-52-54 photo_2015-08-14_23-52-58

دوستان بعداز کامل شدن مثلث دیگه به همین شکل مراحل رو انجام میدیم,یعنی اولین دایره را ۵مهره میندازیم,وسطی هارو ۳مهره وآخری رو ۴مهره و گرد کردنشون مثل مراحل قبل انجام میشه

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

برای رومیزیه عسلی تا ۷ردیف اینکارو انجام بدین تا شروع به اضافه کردن مهره رنگ دیگر کنیم

photo_2015-08-14_23-53-04

رومیزیه ما به شکل لوزیه دورنگ هست که اول باید مثلث رادرست کنیم,نیمی از کار انجام شد

تا ردیف هفتم انجام دادیم,برای اینکه بدونید چه ردیفی هستید تعداد دایره های یک ضلع مثلث را مبشمارید,الان ردیف هفتم مثلث زیر هستم و میخوام هشتمین ردیف را شروع کنم

photo_2015-08-14_23-53-06

حالا پیش میریم برای اضافه کردن رنگ دوم

الان ردیف هشتم را شروع میکنیم و تا ۳تا دایره به صورتی که قبلا گفته شده بود میبافیم

الان شروع میکنیم به اضافه کردن رنگ جدید,به اینصورت که یک عددقهوه ای ویک عدد کرمی وباز یک عدد قهوه ای می اندازیم

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

اکنون دایره بعدی را با یک مهره کرم و دو مهره قهوه ای درست میکنیم

وبعدهم تااخرر ردیغ را مهره قهو ای ببافید

photo_2015-08-14_23-53-13

ردیف بعد را ۳تا دایره به شیوه های قبلی میبافیم

حالا بازهم یک مهره قهوه ای و دوتا کرمی می اندازیم

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

دراین مرحله هر ۳تا مهره را کرمی می اندازیم

photo_2015-08-14_23-53-18

اکنون دایره بعدی را با یک مهره کرم و دو مهره قهوه ای درست میکنیم

اگر دقت کنید شروع شد برای اینکه رنگ دیگه در کارمون استفاده کنیم و همینطور اگر دایره وسط که کرم هست رو در نظر بگیرید,دوتا مهره کرمی اینطرف و اونطرف هست که باعث میشه ردیفهای بعدی کرمی را اضافه کنیم

حالا تا آخر ردیف را دایره قهوه ای میبافیم,یعنی ۳تا دایره قهوه ای بافته میشه

ردیف بعدی بازم سه تا دایره قهوه ای میبافید

photo_2015-08-14_23-53-21

دایره بعدی یک مهره قهوه ای و دو مهره کرمی می اندازیم

دایره بعدی هرسه مهره کرمی می اندازیم

وباز برای دایره بعدهم بازم سه مهره کرمی میندازیم

photo_2015-08-14_23-53-27 photo_2015-08-14_23-53-32

اکنون یک مهره کرمی و دو مهره قهوه ای میندازیم

وتا آخر ردیف ۳تادایره قهوه ای میبافیم

photo_2015-08-14_23-53-35

اگر دقت کنید متوجه میشیدکه الان ما دومین ردیف از رنگ کرمی راهم درست کردیم

photo_2015-08-14_23-53-38

ردیف بعدی بازم سه تا دایره قهوه ای میبافیم

برای شروع دایره جدید یک مهره قهوه ای و دو مهره کرمی میندازیم

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

اکنون ۳تا دایره بعدی را فقط مهره های کرم می اندازیم

photo_2015-08-14_23-53-45

دایره بعدی یک مهره کرمی ودو مهره قهوه ای می اندازیم

وتا آخر شروع میکنیم سه تا دایره قهوه ای میبافیم

photo_2015-08-14_23-53-51

بعداز مثلث کامل شد,ردیف بعدی سه تا دایره قهوه ای میبافیم

photo_2015-08-14_23-53-56

وبرای دایره بعدی یک مهره قهوه ای و دو مهره کرمی می اندازیم

اکنون ۴دایره بعدی را با مهره کرمی ببافید

دایره بعدی را یک مهره کرمی ودو مهره قهوه ای می اندازیم

ودوباره سه تا دایره قهوه ای میبافیم تا مثلث کامل شود

photo_2015-08-14_23-53-59 photo_2015-08-14_23-54-02

ایکارو تاجائیکه بخواهیم ادامه میدهیم

یعنی مثلا میخواید بلندی رومیزی ۵۰سانت بشه تا ۲۵سانت این شیوه را ادامه میدیم

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

یعنی اول هر ردیف ۳تا دایره قهوه ای میبافید,دایره چهارم رایک مهره قهوه ای ودومهره کرمی,بعد شروه میکنید دایره های وسط کرمی(تاحالاباهم ۴تابافتیم شما میکنید ردیف بعد رو ۵تا,ردیف بعد۶تا,ردیف بعد۷تاو…),دایره بعدی یک مهره کرمی ودوتا قهوه ای وتا آخر ردیف دایره هارو قهوه ای میبافیم

این رومیزی که در تصویره,حدودا۵۰سانته و مهره های وسط تا ۱۳ردیف اضافه میشه

تا جاییکه خواستید بلندش میکنید

 

الان طبق عکسی که گذاشتم رومیزیه ما مهره های کرمی وسطش ۱۳ردیف هست ما تا ردیف ۱۲را به صورتی که قبلا گفته شده بود انجام میدهیم و مثلث را کامل میکنیم که به این صورت میشود

 

photo_2015-08-14_23-54-09

اکنون برای ردیف ۱۳

۳تادایره را قهوه ای میبافیم,بهد برای دایره چهارم دومهره قهوه ای و یک مهره کرمی می اندازیم

اکنون شروع میکنیم به بافتن ۱۳عدد دایره‌ی کرمی رنگ

الان شروع میکنیم بقیه راتا آخر ردیف قهوه ای میبافیم

فقط توجه داشته باشید در این ردیف آخرین دایره را که ۴تا مهره می اندازیم و از دوتا مهره مشترک و یک مهره از ۴مهره رد میکنیم,به این شکلی که در عکس نشان میدهم

photo_2015-08-14_23-54-20

اکنون نخ ما از یک مهره جلوتر دراومده,که از این مرحله‌ به بعد از این روش استفاده میکنیم برای کم کردن,به قسمتی که نخ بیرون اومده توجه کنید

اکنون ۴مهره قهوه ای می اندازیم

photo_2015-08-14_23-54-30

اکنون ۴مهره قهوه ای می اندازیم

photo_2015-08-14_23-54-34ا

واز دو مهره مشترک دو دایره‌ی بالا و ۳تا مهره از ۴مهره جدید رد میکنیم

اکنون دو دایره‌ی دیگر به رنگ قهوه ای میبافیم

photo_2015-08-14_23-54-45

اینجا دومهره قهوهای ویک کرمی می اندازیم

اکنون ۱۲تا دایره‌ی کرمی می بافیم

دراین مرحله ۴دایره‌ی قهوهای می بافیم

و دایره چهارمی که ۳مهره قهوهای می اندازیم سوزن را از دومهره مشترک و یک مهره از ۳مهره رد میکنیم

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

دوباره ردیف بعد با ۴مهره قهوهای شروع میکنیم و مانند ردیف قبل پیش میرویم تا آخر که کم کم کرمی ها کم میشود و بعد از تمام شدن کرمی ها قهوهای ها کم میشه تا تموم بشه

تا جاییکه آموزش دادم بهمین شکل که ادامه بدین اینطوری پیش میره

photo_2015-08-14_23-54-54

دوستان گلم برای کم کردن اینکه مهره های آخرو که میندازی,بجای اینکه از دو مهره رد کنی از یک مهره رد کن به زیر دقت کن,من برای دایره آخر باید سه تا مهره بندازم

بعد سوزن را از سه مهره مشترک دایره های کناری و یک مهره از سهتا مهره جدید رد میکنم

photo_2015-08-14_23-54-57

پس بنابراین برای شروع ردیف بعد باید ۴مهره بندازم

درتصاویر دقت کنید نخ را از کجا رد کردم و از کدوم مهره ها دراوردم

photo_2015-08-14_23-55-00

حالا از دو مهره مشترک دایره قبل و از سه مهره از مهره های جدید سوزن رو.رد میکنم

photo_2015-08-14_23-55-08

برای دوتا دایره بعدی همون سه مهره قهوه ای را میندازیم

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

الان برای دایره چهارم دو مهره قهوه ای میندازم ویک مهره کرمی

اگر دقت کنید دایره های کرم ردیف بالا ۴تا هستن,برای این ردیف ۳تا دایره کرمی میبافیم

photo_2015-08-14_23-55-18

اکنون ۴دایره بعدی را قهوه ای میبافیم

photo_2015-08-14_23-55-22

به این روش میگن کم کردن

یه روشم میتونید تقلب کنید اینه که نیمه مثلث که بافتید قبلا,بعدش برای کم کردن دچار مشکل شدین بافتتون را بر عکس بندازید جلوتون و چون قرینه هست ازون الهام بگیرید

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

روی هم تاهم که بزنید میفهمید کجا چه رنگی بندازین

دوستان این مراحل را انجام.که میدین به اینصورت پیش میره

photo_2015-08-14_23-55-32

از حالا به بعد کل مراحل رو فقط با مهره قهوه ای انجام میدین

به اینشکل تا آخر

photo_2015-08-14_23-55-36

تمام شده کار

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

آموزش رومیزی با مهره های کریستالی

نخ بهتره ابریشم باشه,مطمئن بشید آب نمیره

22 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *