بافت کلاه زنانه

بافت کلاه زنانه

از کانال کفشدوزک در سایت مابانو


تعداد کاموا ۱ کلاف  ۱۰۰ گرمی میتونید از دورنگ استفاده کنید
میل شماره ۵
قسمت بالای سر
این کلاه از دوقسمت تشکیل شده است
۷ دونه سر بندازید ویک رج اززیر ببافید
رج دوم یکی درمیان دانه اضافه کنید دانه ها بشه ۱۳ دونه
رج سوم دونه ها رو به رو ببافید ژوته ها سوراخ نیفته
رج چهارم یک درمیان دونه اضافه کنید دونه ها بشه ۲۵ دونه
رج پنجم از رو ببافید وژوته ها سوراخ نیفته
رج ششم ۲دانه به زیر ببافید ۱ زوته ۱زیر ۱ ژوته ۳تا زیر
ازژوته به بعد تکرار کنید واخررج مانند اول رج ۲دانه از زیر ببافید
رج هفتم و بقیه رجهای فرد دانه ها رواز رو ببافید
رج هشتم ۳دانه اززیر ببافید ۱ژوته ۱زیر ۱ژوته ۵ زیر وازژوته به بعد تکرار کنید واخر رج ۳دانه اززیر تمام بشه
به این ترتیب ۷ الی ۸ ردیف این بافت را تکرار کنید .یعنی رج دهم ۴دونه اززیر و ۱ژوته ۱زیر ۱ژوته ۷ زیر
سپس کل دونه ها رو ۶ قسمت کنید وهرقسمت را جداگانه ببافید
باین ترتیب که یک ششم اول دانه ها را بافته و ابتدای هر رج رفت وبرگشت ۱ دانه ازهرطرف کور کنید تا به شکل مثلثی این قسمت تمام بشه نخ را جداکنید و قسمت دوم رو مثل همین ببافید و بقیه قسمتها رو هم همینطور
قسمت دوم کلاه
۸۰ دونه سر بندازید با میل نازکتر ۳ سانت کشباف ببافید سپس با میل ضخیمتر بقیه بافت روادامه بدید
رج اول ۷ دونه از زیر بافته ۱ ژوته ۱زیر ۱ژوته ۱۲ زیر ببلفید از ژوته بهبعد بافت تکرار میشه
واخر رج با ۷دونه از زیر تمام میشه
رج دوم وبقیه رجهای زوج از رو بافته میشه
رج سوم ۸ دونه از زیر بافته ۱ ژوته ۱زیر ۱زوته ۱۴ زیر و از ژوته به بعد تکرار بشه و اخر رج با ۱۴ دونه از زیر تمام بشه
رج پنجم کل دونه ها رو به ۶ قسمت تقسیم کنید ومانند قسمت بالای کلاه هرقسمت رو جداگانه به حالت مثلثی بافته و کور کنید وپس از اون درز پهلوی کلاه رو بدوزید و بعد قسمتهای مثلثی بالا و پایین کلاه رو بین هم قرار بدید و از داخل با کوک ریز بهم وصل کنید
میتونیدبعد باکامواتون بصورت زنجیره دوزی مابین مثلثها رو بدوزید ویا باقلاب بدوزید

بافت کلاه زنانه

بافت کلاه زنانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *