دوخت ماه و ستاره با نمد

دوخت ماه و ستاره با نمد بچه که بودم آرزو داشتم ماه و ستاره های آسمون رو بردارم و تو اتاقم بذارم… بزرگتر که شدم فهمیدم آرزوهام خیلی رؤیایی و دست نیافتنیه … ولی الان میبینم که ماه و ستاره های واقعی رو همون موقع تو خونمون داشتم … پدرم ، مادرم ، برادرها و خواهرهام … و پدربزرگ و […]

Read more
1 2 3 13