آموزش بافت پادری

آموزش بافت پادری توسط بانو محمدی بخش دیباج سایت مابانو بعضی هنرها و انجامشون به آدم آرامش میده این نمونه ای از این آرامشهاست ساعتی را برای خودتان خلوت کنید و در کمال آرامش یک اثر هنری خلق کنید مطمین باشید بعد از انجام آن به آرامشی توصیف نشدنی دست خواهید یافت موادمورداستفاده شده: تورنقشینه,کاموای موهر۹_۸کلاف ۱۰۰گرمی,ابعاد:۱۰۰×۶۶سانتیمتر(باالهام ازمستطیل زیبایی ریاصی) […]

Read more

آموزش بافت پادری

آموزش بافت پادری بخش دیباج سایت مابانو اموزش پادری ازخانم منصوره یاوری قسمت اول که از دو طرف زیاد میشود اولش با چهار دانه شروع میشه ازدو طرف اضافه میشه تا این ۴ دونه بشه ۲۰ تا االبته این ۲۰ تا نمونه است شما هرچقدر خواستید بزرگتر بشه دونه هاتون رابیشتر اضاف کنید قسمت دوم که از یک سمت کور […]

Read more

آموزش بافت پادری

آموزش بافت پادری توسط بانو صبا در سایت مابانو با ۱۰ زنجیره یک حلقه درست کنید، داخل حلقه رو با پایه بلند پر کنید رج دوم :داخل هر پایه بلند دو پایه بلند بزنید رج سوم :داخل هر پایه بلند دو پایه بلند بزنید رج چهارم :یه پایه یه زنجیره رج پنجم :با پایه بلند پر میشود. هم روی پایه […]

Read more