آموزش ربان دوزی

آموزش ربان دوزی توسط بانو مریم آ اف در سایت مابانو وسایل لازم برای روبان دوزی ۱پارچه ی تترون یا گونی بافیا پاناما البته هر پارچه ای میشه ولی چون آموزش نیبینین این دو نوع بهتره ۲سوزن روبان دوزی که دو نوع هست که یکیش شبیه سوزن کوبلن دوزیه و یکی دیگش سر پیکان داره این دورو اکثرا با هم‌میفروشن […]

Read more

آموزش ربان دوزی

آموزش ربان دوزی  توسط بانو مریم آ اف در سایت مابانو وسایل لازم برای روبان دوزی ۱⃣پارچه ی تترون یا گونی بافیا پاناما البته هر پارچه ای میشه ولی چون آموزش نیبینین این دو نوع بهتره ۲⃣سوزن روبان دوزی که دو نوع هست که یکیش شبیه سوزن کوبلن دوزیه و یکی دیگش سر پیکان داره این دورو اکثرا با هم‌میفروشن […]

Read more

آموزش ربان دوزی

آموزش ربان دوزی توسط بانو سودابه مرشدی جلسه اول (سری جدید) چگونه روبان دوزی را شروع کنید روبان دوزی یکی از زیر شاخه های سوزن دوزی است که از تلفیق انواع پارچه روبان و نخ گلدوزی میتوان به خلق آثاری زیبا پرداخت … پارچه مناسب برای روبان دوزی : پارچه مناسب روبان دوزی پارچه ای است با بافت درشت مانند […]

Read more