آموزش گل با سرمه

آموزش گل با سرمه ارسال توسط بانو زهرا بخش خلاقیت در سایت مابانو آموزش به صورت تصویری می باشد اما همانطور که در عکسها مشاهده می فرمایید ابتدا سیم نازک متناسب با سرمه تان را بر می دارید و به اندازه گلبرگها برش می زنید

Read more

آموزش سرمه دوزی

آموزش سرمه دوزی توسط بانو فاطمه  آ در سایت مابانو   دوخت پبچ : یک سرمه پیچ رو نیم سانت بریده داخل سوزن کرده طوریکه نخ به سمت خودمون باشه ، سرمه دوم را که دوختیم سوزن رو از یک سوم سرمه اولی در میاریم یعنی سمت خودمون بعد سرمه سوم رو از بالا یعنی داخل کاراز سرمه اول در […]

Read more

آموزش سرمه دوزی

آموزش سرمه دوزی درس دوم توسط بانو فاطمه آ در سایت مابانو   دوخت برگ : دوخت برگ رو همیشه از قسمت گود آت شروع میکنیم در این قسمت نخ باید بطرف خودمون باشه ولی نوع دوخت همون دوخت پیچ است منتها برعکس چون جهت نخ فرق میکنه

Read more