آموزش شبه قالی

آموزش شبه قالی طرح مورد نظر خودتون را با ماژیک یا خودکار روی گونی پیاده کنید ( بعضی شهرها گونی با طرح اماده میفروشند) برای کشیدن طرح برروی گونی میتوانید از کاربن استفاده کنید و با خودکار پررنگ کنید حتما طرحی که میکشید با لبه گونیتون ۱/۵ تا۲ ساانت فاصله داشته باشد نکته: دورکار را باشمع بسوزنید تا گونی ریش […]

Read more

آموزش شبه قالی

آموزش شبه قالی  ارسال از ابنو یگانه در سایت مابانو آموزش بافت شبه قالب بر روی گونی برنج با استفاده از سوزن کسه رو قبل از استفاده بشورید و بعده اینکه خشک شد بزاریدش زیره فرش یه مدت بمونه تا خوبه خوب صاف یشه. این هم جنس کیسه از نزدیک! سوزن رو هم میتونید از کاموا فروشیا بگیرین هم از […]

Read more