آموزش گل شیشه ای

اموزش گل لاله واژگون ابتدا سیم شماره۵رودورقالب۴میپیچونیم بعدسیم روازقالب جدامیکنیم گل های شیشه ای بارنگ گل شیشه ای که مخصوص این کارهستش درست میشه رنگای گل شیشه ای دررنگ های مختلف موجوده وتوقوطی های ۱۵۰الی۱۷۰گرمی هستن روش درست کردن گل هم به این صورت هستش که ماهرگلی روکه میخواییم درست کنیم فرم گلبرگای گل روباسیم شماره۵درست میکنیم بعد وارد رنگ […]

Read more

آموزش گل شیشه ای

آموزش گل شکوفه شیشه ای توسط بانو هاجر در سایت مابانو گل های شیشه ای بارنگ گل شیشه ای که مخصوص این کارهستش درست میشه رنگای گل شیشه ای دررنگ های مختلف موجوده روش درست کردن گل هم به این صورت هستش که ماهرگلی روکه میخواییم درست کنیم فرم گلبرگای گل روباسیم شماره۵درست میکنیم بعد وارد رنگ میکنیم وخارج میکنیم […]

Read more

آموزش گل شیشه ای

آموزش گل شیشه ای توسط بانو هاجر در سایت مابانو لیست وسایل رنگ گل شیشه ای فرزانه(قرمز شفاف.سفید مات.بنفش شفاف.زرد شفاف سبز شفاف) نوار گاترین سبز ساقه ۱۰عدد سیم شماره ۵،۳ سیم چین ۱۰۰۰تومن خزه ۱اسفنج

Read more

آموزش گل شیشه ای

آموزش گل شیشه ای ارسال از بانو H   (هاجر) بخش گلهای شیشه ای در سایت مابانو به نام خدا اولین جلسه اموزش گل شیشه ای گل های شیشه ای بارنگ گل شیشه ای که مخصوص این کارهستش درست میشه رنگای گل شیشه ای دررنگ های مختلف موجوده وتوقوطی های ۱۵۰الی۱۷۰گرمی هستن

Read more