ادویه پاپریکا در منزل

ادویه پاپریکا در منزل توسط بانو مریم سادات بخش زیتون سایت مابانو من به روش زیر ادویه پاپریکارو درست میکنم فلفل دلمه ای قرمز رو امروزه میشه به راحتی از سبزی فروشیها خریداری کرد. این فلفل در خیلی از کشور ها با نام کپسیکم شهرت داره. من عاشق ادویه جاتم و به نظرم همه عطر و طعم غذای به درست […]

Read more