بافت پادری گیس بافت

تکه پارچه های اضافه و دورریختنی چه کار میکنید؟ دوست دارید یک پادری زیبا و هنری بسازید؟ما به شما بافت پادری گیس بافت را توصیه می کنیم. ادامه مطلب را حتما ببینید… از کانال خلاقیت در سایت مابانو برای ساخت این پادری زیبا میتوانید از هر نوع پارچه ای استفاده کنید. از پیراهن و لباسهای قدیمی استفاده کنید چون هر […]

Read more