بافت کلاه زنانه

بافت کلاه زنانه از کانال کفشدوزک در سایت مابانو ‌ تعداد کاموا ۱ کلاف  ۱۰۰ گرمی میتونید از دورنگ استفاده کنید میل شماره ۵ قسمت بالای سر این کلاه از دوقسمت تشکیل شده است ۷ دونه سر بندازید ویک رج اززیر ببافید رج دوم یکی درمیان دانه اضافه کنید دانه ها بشه ۱۳ دونه رج سوم دونه ها رو به […]

Read more

بافت کلاه زنانه

طرز بافت کلاه زنانه : ارسال توسط بانو سکینه ۴۴ دانه سرانداخته به اینصورت ببافید: ۴زیر ۲رو ۱۲ زیر ۲ رو ۲ زیر ۲۲ زیر(۲رج همه ازیر ۲ رج همه ازرو). رج پشت همانطور که میبینیم) رج بعد:۴زیر ۲رو ۱۲زیر۲رو ۱زیر ۲۱دانه زیر رج بعد:۴زیر ۲رو (حالا ۱۲ دانه مان را دوتا ۶ تا پیچ میدهیم. یعنی ۳ دانه اول […]

Read more