درس ۳۰: یقه انگلیسی

دوستان امروز می خواهم براتون آموزش دوخت و الگوی یقه انگلیسی را بگذارم. امیدوارم که بدوزید و مورد استفاده قرار دهید. یقه انگلیسی بر روی کت و دامن ، مانتو ، پیراهن دوخته میشه و بسیار زیباست.

Read more

درس ۱۹: یقه خشت

امروز می خوام براتون الگوی یقه خشت را آموزش بدهم. یقه خشت نسبت به یقه گرد و هفت حالت زیباتری داره و همچنین برای دوختن آن نیز دقت بیشتری لازم دارید. البته حالا که یقه های گرد و هفت را دوختید این کار سختی نیست، چون یقه خشت دو زاویه قائمه دارد و برای اینکه لباس زیباتر بایستد باید در […]

Read more