درمان شلختگی بچه ها

درمان شلختگی بچه ها از کانال بهترین مادر دنیا در سایت مابانو راهکارهای رفع “شلختگی” در بچه ها! باید به سن درک نظم رسیده باشد: عدم نظم و ترتیب و شلختگی جزء لاینفک دوره‌های رشدی کودک است یعنی زمانی که کودک هنوز باور و منطق و چارچوبی از قواعد و قوانین را درک نکرده و مفهوم و جایگاه آن را […]

Read more