دکوپاژ روی شمع

دکوپاژ روی شمع دکوپاژ با دستمال کاغذی طرح دار قسمتی از طرح دستمال را کامل دوربری میکنیم. شمع رو از قبل چربی گیری کرده گلس مدیوم میزنیم.طرح را روی سطح شمع قرار داده با چسب dm5  یا با چسب چوب رقیق شده با آب و قلم موی نرم از وسط دستمال به سمت کناره ها چسب میزنیم . مواظبیم دستمال […]

Read more