روش صحیح مطالعه

روش صحیح مطالعه اغلب دانش آموزان از مربیان و معلمان خود بارها پرسش می‌‌کنند که چگونه مطالعه کنیم تا مطالب را بهتر در ذهن سازماندهی کنیم؟ صبح زود مطالعه کنیم یا شب هنگام؟ با صدای بلند مطالعه کنیم یا به آهستگی مطالب را مرور کنیم؟ مطلب زیر از کتاب زمینه‌ی روانشناسی “هیلگارد” تهیه شده که می‌‌تواند پاسخگوی برخی از پرسش […]

Read more