شعرهای ناب

یاد دارم در غروبی سرد سرد، می گذشت از کوچه ما دوره گرد، داد می زد: “کهنه قالی می خرم، دست دوم، جنس عالی می خرم، کوزه و ظرف سفالی می خرم، گر نداری، شیشه خالی می خرم”، اشک در چشمان بابا حلقه بست، عاقبت آهی کشید، بغض اش شکست،

Read more

شعرهای ناب

شعرهای ناب غزلی بی نقطه در وصف حضرت زهرا سلام الله: سر در گم سرّ سحرم مادر گلها دل مرده ی اسرار درم مادر گلها ای محور درد همه ی عالم وآدم ای هاله ی احساس و کرم مادر گلها هم اسوه ی مهر و مدد و گوهر علمی هم سوره ی طاهای حرم مادر گلها علامه دهری و سراسر […]

Read more

شعرهای ناب

شعرهای ناب لحظه شفاف صبح که از لبان آفتاب بیرون می زند، بازی سرخوشانه گنجشک ها، خواب را از سر کاج ها می پراند. جوانه نورسته شور، بر سر شاخه های زندگی می روید و در زیر بارش نور، ویترین طبیعت، خوش رنگ تر می نماید. و کلمه سحرانگیز «سلام»، چه قدرتی دارد برای تابش محبت! حس کرده ای که […]

Read more

شعرهای ناب

صبحت به خیر آفتابم!…دیشب نخوابیدی انگار این شانه ها گرم و خیسند…تا صبح باریدی انگار دنیای تو یک نفر بود…دنیای من خالی از تو… من در هوای تو و…تو جز من نمی دیدی انگار هربار یک بغض کهنه، روی سرت خالی ام کرد تو مهربان بودی آنقدر…طوری که نشنیدی انگار

Read more

شعرهای ناب

شعرهای ناب ارسالی از شعر و عکس های ناب یکی مهمان ناخوانده ، ز هر درگاه رانده ، سخت وامانده ، رسیده نیمه شب از راه ، تن خسته ، غبار آلود نهاده سر به روی سینهٔ رنگین کوسَن هایی که من در سالهای پیش همه شب تا سحر می دوختم با تارهای نرم ابریشم هزاران نقش رویایی بر آنها […]

Read more