پای سیب با کرم پنیری

پای سیب با کرم پنیری توسط دوست هنرمندم بخش زیتون بانو نسرین در سایت مابانو خمیر پای: کره ٢۵٠گرم پودر شکر. نصف پیمانه تخم مرغ. ١عدد وانیل ماست. یک قاشق غذاخوری روغن مایع. ٢قاشق غذاخوری ارد. تقریبا ٣پیمانه( ممکنه یک یا دو قاشق بیشتر بخواد)

Read more