کیف چرمی رو دوشی

کیف چرمی رو دوشی از کانال بباف و بدوز با خانوم خونه در سایت مابانو این کیف چرمی زیبا را با دست بدوزید این کیف رودوشی زیبا را می توانید به عنوان یکی از اولین کارهای چرمی بدوزید . برش و دوخت بسیار ساده ای دارد و می دونم از عهده اش بر می آیید. دوخت این کیف با تریشه […]

Read more