کیک مرغ

کیک مرغ از بانو آیدا در سایت مابانو طرز تهیه کیک مرغ: مرغ یک عدد سینه ی کامل .پیازچه کوچک ۳ یا ۴ عدد .جعفری خرد شده ۱۰۰گرم. نان تست ۱۲ عدد .تخم مرغ ۳ عدد.خیارشور۲۰۰گرم .هویج۱ عدد.سس مایونز یک فنجان .استیک فنجان. سس هزار جزیره۳ قاشق غذاخوری. نمک و فلفل و ذرت به میزان لازم طرز تهیه کیک مرغ […]

Read more

کیک مرغ

کیک مرغ ارسال از بانو یاسی در سایت مابانو ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﻣﺮغ : ﻣﻮاد ﻻزم : .۱ ﻧﺎن ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻌﯽ ۱۸ ﻋﺪد .۲ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ ﯾﮏ ﻋﺪد .۳ ﭘﯿﺎزﭼﻪ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ .۴ ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺮﭼﺮب و .۵ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ .۶ ﺧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ .۷ ﺧﯿﺎرﺷﻮر و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﻫﺮ ﮐﺪوم ۱۰۰ ﮔﺮم :۸ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم […]

Read more