بافت عروسک مینی مون

بافت عروسک مینی مون

اموزش عروسک قلاب بافی
مینی مون  اندازه ۱۵ سانت

نخ زرد ابی مشکی سفید خر دلی طوسی  یک عدد حلقه جا کلیدی واسه عینک

بافت شلورپیش بندی ابتدا یک حلقه در رج ۱ ۸ پایه کوتاه
دررج ۲ توهر پایه دو پایه کوتاه جمعا ۱۶
دررج سوم یک درمیان دوپایه کوتاه
رج ۴ هم تکرار رج سوم
رج ۵ ساده ببافید تارج ۸
از رج ۸ رنگ نخ و عوض کنید زرد واضافه کنید واسه بدن ۶ رج ببافید

بعد برای جلو پیش بند طبق شکل بانخ ابی از رج ۸ ازروکار دانه بگیرید ۱۱ دانه با ابی ببافیداول واخر هر پایه رو تو خود اولی بزنید که صاف بیادبالا ۳ رج قد پیش بند کافی نخ ابی
و جدا نکنید برای بافت بند پیش بند ازکنار پیش بند لازمه

۶ رج و که با زرد بافتید و ادامه بدید تا بافت رنگ زرد بشه ۱۳ رج
از رج ۱۴ باید کم کنید دوتا یکی هر ۶پایه دوتایکی بشه
رج ۱۵ هر ۵ پایه دوتایکی
رج ۱۶ هر ۴پایه دوتایکی
رج۱۷ هر ۳ پایه دوتایکی
رج۱۸ هر ۲ پایه دوتایکی
رج ۱۹ کار بسته میشه
قبل بسته شدن بدن و باالیاف لایکو پرکنید

بند پیش بند
ازبغل سه پایه برنید رفت وبرگشت تاحدی که ب دورتادوربدن عروسک برسه ب بغل لبه پیشند بند سمت چپ وصلشه باقلاب یا سوزن
توجه . مارک لباس
قبل ازوصل بند به سمت دیگه با نخ ظریف مشکی ی حلقه ۵ پایه رج اول رج دوم تو هر پایه دوپایه رج سوم و چهارم ساده با نخ ابی حرف  Gرا طبق شکل جلو پیش بند بدوزید

دستها بارنگ زردیه حلقه طلای ۹ پایه کوتاه بدون اضافه شدن ۱۱ رج ببافید دوعدد نخ اضافه برا وصلش ب بدن بزارید

دستکش
بانخ ظریف وقلاب ظریف  ی حلقه طلای در رج اول ۵ پایه کوتاه بدون اضافه شدن ۵ رج  ۳ عدد ببافید سه عدد وصل میشه طبق شکل دور تادورش پایه کوتاه دورج اول و بعد وصل انگشتا بهم از دوطرف کم کنیدتاکار کمی جم شه پس بعداز وصل انگشتا ۷ رج باید پایه بزنید بازو داخل دست کش بکنید بارنگ مشکی دستکش و بدوزید که در نیاد وبعد ب بدن وصل بشه توجه بند پیش بند رو بازو

پاها هم مث دستها بافته میشه ۷ رج کافی
کفش
بانخ مشکی ظریف یک حلقه طلای در رج اول ۹ پایه کوتاه
رج دوم توهرپایه دوتا
رج سوم ساده ۷ رج قد رو کفش رج ۸ و برفت و برگشت ببافید۴ الی ۵ رج بعد
دوطرف وب بغل کفش وصل کنید پارو وسط بزارید باسوزن بدوزید تا محکم شه  وبعد ب بدن وصل شه

چشم
توجه نخ وقلاب باید ظریف باشه هر سه رنگ
بانخ ظریف مشکی یحلقه رج اول ۴ پایه
رج دوم رنگ خردلی توهرپایه دوتا
رج سوم سفید یک درمیادن دوتا
رج ۴ ساده تا تا ۷ رج یا اندازه حلقه جا کلید که جزبش باشه که کاسه ای بشه وسط صورت بزارید بانخ سوزن بدوزید ی گوشه شو برا پرکردن با الیاف بازبزارید که چشم پرو سفت و برجسته شه بعد بدوزید

عینک
دورتادور حلقه روبارنگ طوسی ظریف و قلاب ظریف پایه کوتاه بزنید تا پرشه بعد بانخ مشکی ظریف که دست وکفشو بافتید بند عینک و ببافید ۴ پایه از حلقه طوسی بگیرید رفت و برگشت به طول سر عینک و رو چش بزارید بند و وصل کنید واسه خارج نشدن عینک رو بند مشکی کوک بزنید که ب بدن وصل بشه

برا پیش بند دوتا دگمه ابی بدوزید

لب و نخ مشکی بدوزید اضافه نخ و ازوسط سر خارج کنید
مو ۴ تا ۵ تارنخ و به سربانخ مشکی کوک بزنید

 

بافت عروسک مینی مون
بافت عروسک مینی مون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن