طرز بافت هلی کوپتر

طرز بافت هلی کوپتر

(اگر میخواهید هلیکوپتر بزرگتر شود نخ کلفت استفاده کنید)

ابتدا سه زنجیر زده و حلقه میکنیم،بعد داخل حلقه ۶ پایه کوتاه زده،رج بعد در هر کدام دو تا پایه میزنیم، که بشود۱۲ تا،رج بعد یک در میان در پایه دو تا میزنیم،یعنی یکی میبافیم داخل پایه ی بعدی دو تا میبافیم،تا آخر رج که بشود ۱۸،رج بعد دو تا درمیون دو تا میبافیم، یعنی یکی و یکی میبافیم داخل بعدی دو تا میبافیم،تا اخر رج که بشود ۲۴ تا،رج بعد سه تا درمیون دو تا میبافیم که تا آخر رج بشود ۳۰ تا،رج بعد چهار درمیون دو تا میبافیم تا آخر رج که بشود  ۳۶، رج بعد پنج در میون دو تا=۴۲،رج بعد شش درمیون دو تا=۴۸، رج بعد هفت در میان دو تا=۵۴، رج بعد هشت در میون دو تا =۶۰
از اینجا به بعد سلیقه ای است،اگر میخواهید پهنای هلیکوپتر بیشتر شود تعداد دانه ها را باید زیاد کنید، مانند روش بالا زیاد کنید یعنی  نه در میون دو تا،ده درمیون دو تا و.الی آخر…..،تا جایی که حس کردید پهنای کار خوب است،بعد شروع میکنید به ساده بافی،باز هم مقدار ساده‌ بافی سلیقه ای است،

اگر دوست دارید طول کارتان بیشتر باشد کنی بیشتر ببافید، به‌نظر من حدود پانزده تا بیست رج ساده بافی کاریست،به کلفتی نخ هم بستگی دارد،نخ کلفت   ساده بافیه کمتر نخ میخواد، بعد از ساده بافی حالا نوبت کن کردن دانه هاست،اگه تعداد دانه ها را به شصت رسانده بودید،حالا باید هشت تا ببافید، یکی نبافید،نه تا ببافید، یکی نه،نه تا ببافید یکی نه،تا آخر رج که یکی میماند و آن یکی را ببافید،به صورت فرمول زیر: ( از راست بخوانید)( خط فاصله هذیانی یک دانه نبافید)
۸_۹_۹_۹_۹_۹_۱
۷_۸_۸_۸_۸_۸_۱
۶_۷_۷_۷_۷_۷_۱
۵_۶_۶_۶_۶_۶_۱
۴_۵_۵_۵_۵_۵_۱
۳_۴_۴_۴_۴_۴_۱
تا جایی پیش بروید که تعداد دانه ها به ۳۰ برسد حالا چندین رج ساده بافی کنید حدود چهار الی پنج سانت،
( حواستان باشد در حین کار توی کار را پر کنید)، حالا دوباره باید دانه زیاد کنید،سی را به ۳۶ برسانید یک رج ساده بافی،دوباره سی و شش را به ۴۲ برسانید و دو رج ساده بافی،چهل و دو را به ۴۸ برسانید،دو رج ساده بافی،چهل و هشت را به ۵۴ برسانید بعد سه رج ساده بافی،حالا باید دانه کم کنید تا سر کار کمی جمع شود، به روش زیر
۷_۸_۸_۸_۸_۸_۱ و کور کنید، حالا انتها را کوک مخفی بزنید، حواستان باشد داخل کار حسابی باید پر باشد.
باله ی آبی کوچک انتهای هلیکوپتر( چسبیده به پهلو های دم هواپیما):
ابتدا سه زنجیره زده، حلقه میکنیم،داخل آن ۶ تا پایه میزنیم،رج بعد در هر کدام دو تا میشود ۱۲٫رج بعد به ۱۸ میرسونیم( توضیح در بالا داده شده است) بعد چهار یا پنج رج ساده بافی میکنیم و داخلش را پر میکنیم و بدون کم کردن کور میکنیم،یکی دیگه هم مثل همین میبافیم،
پره ی کوچک و.سفید رنگ که روی دم هلی کوپتر است:
اول سه زنجیره زده،حلقه کرده،به ۱۲ میرسانیم و چهار رج ساده بافی،داخلش را پر میکنیم و از رج بعد کم میکنیم تا به سه دانه برسد و کور میکنیم،باید سه تا از این پره ببافیم، میتوان مثل عکس وسط بافت رنگ نخ را عوض کرده و یک رج رنگ دیگر بافته و دوباره نخ را عوض کرده مثل قبل ببافیم.باید یه دایره ی سیاه رنگ هم برای وسط پره ها ببافیم،سه زنجیر، بعد حلقه کرده بعد شش تا پایه،رج بعد دوازده تا،سه رج ساده بافی و بعد کم میکنیم و به شش میرسانیم و کور میکنیم.
پره های بالا و روی هلی کوپتر که بزرگ هستند:اول سه زنجیر،بعد شش تا پایه،بعد به ۱۲ میرسونیم،رج بعد به ۲۴، بعد چند رج ساده بافی بعد رنگ نخ رو عوض میکنیم و یک رج با رنگ دیگه و دو باره نخ رو عوض کرده چند رج ساده بافی و بعد کم میکنیم تا به شش دانه برسیم و کور میکنیم،داخلش رو یادتون نره حین کار پر کنید،از این پره ها باید سه تا ببافید.
میله ی سیاهی که این سه پره ی بزرگ بهش وصل هستند:
اول سه زنجیر زده، حلقه کرده،بعد شش تا پایه زده،رج بعد ۱۲، رج بعد۲۴،رج بعد ۳۰ حال چهار رج ساده بافی بعد کم میکنیم،داخلش رو پر میکنیم به دوازده میرسونیم حالا باید چندین رج ساده بافی کنیم و حین کار میله را پر میکنیم، و بدون کم کردن کور میکنیم.
چشمهای هلی کوپتر:
سه زنجیر،حلقه کرده،شش تا پایه زده،رج بعد۱۲، رج بعد۲۴، رج بعد ۳۰، حالا چند رج ساده بافی، رج آخر رنگ نخ عوض کرده و یک رج آخر رو با رنگ بدنه ی هلیکوپتر میبافیم،و بعد بدون کم کردن کور میکنیم داخلش رو پر میکنیم و بعد روی بدنه مثل عکس میدوزیم.
پایه های هلی کوپتر که زیر هلیکوپتر هستند:
ابتدا پایه های سفید رنگ: سه زنجیر،حلقه،بعد شش تا پایه،بعد دوازده،بعد ۲۴، بعد پنج رج ساده بافی، بعد رنگ نخ رو عوض کرده،یک رج بافته دوباره عوض کرده و ادامه میدیم،پنج رج دیگه ساده بافی بعد کم میکنیم،داخل پر شود، به شش رسانده و.کور میکنیم.دو تا باید مثل هم بافته شود.
پایه های سیاه هلیکوپتر که زیر آن هستند:
سه زنجیر، حلقه، بعد شش تا،بعد دوازده تا،در حال بافت پر میکنید.

طرز بافت هلی کوپتر
طرز بافت هلی کوپتر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن