بافت ماهی برای لیف

بافت ماهی برای لیف با یه رنگ دلخواه از کاموای نرم و با ضخامت متوسط ، ۳۰ دانه روی دو میل سر بندازین با کشباف دو تا زیر و دو تا رو تا حد ۵ سانتی متر ببافین @ . بعد با رنک کرمی روشن یا نباتی دو رج رکن بافی ( یا همون پنسی = همه از رو یا […]

Read more

بافت پاپوش ساده دخترانه

بافت پاپوش ساده دخترانه از کانال ایده در سایت مابانو رج اول ۵ زنجیره می زنیم و بعد از گرد کردن داخل حلقه با سه زنجیره بافت را شروع می کنیم و با ۷ پایه بلند رج اول را تمام می کنیم رج دوم را با سه زنجیره شروع می کنیم واینبار در هر دانه دو پایه بلند می بافیم […]

Read more

بافت اشارپ زنانه ساده

بافت اشارپ زنانه ساده توسط بانو مریم ص در سایت مابانو خانه ی دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار اسمان مکثی کرد رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبز از تر است ودر آن […]

Read more

بافت پیراهن دخترانه دو میل

بافت پیراهن دخترانه دو میل ین مدل ازگردن بافته میشودبه اندازه دورگردن دانه سرمیندازیم +دانه های سجاف بعد از۶رج رکن دانه های سجاف رکن هست ۶دانه ازروبرای سجاف ۳زیردورو۳زیردوروتاآخر ۶تاروبرای سجاف بعدی رج سوم .۶رو یکی زیر یک ژته یکی زیریک ژته یکی زیردورو…تکرارازیکی زیریک ژته…. هر ۶رج اضافه میکنیم بعد از ۵باراضافه کردن آستین هاراجدامیکنیم بافت جلو وپشت راادامه […]

Read more

آموزش بافت اشارپ زنانه

آموزش بافت اشارپ زنانه توسط بانو فرشته براتی در سایت مابانو دستور بافت: برای شروع من برای نمونه تعداد ۲۳دانه سرانداختم،برای شال بزرگ شما باید بین ۳۰تا ۳۲دودانه سربندازین،این تعداد میتونه فرد یا زوج باشه،خیلی تاثیری در بافت ما نداره، رج اول رو از زیر میبافیم،رج دوم و تمام رج های زوج که روی کار هستند بعد از دانه اول […]

Read more
1 2 3 48