گل بنفشه با ربان

گل بنفشه با ربان ارسال از بانو سیما گل روبان زرد رو روی قسمت طولش تا بزنین اینجوری یه مربع با طول و عرض مساوی به دست میاد مربع رو روی قطرش تا بزنین تا بشه یه مثلث!سه گوشه مثلث رو بهم برسونین و جمع کنین. سه گوشه مثلث رو بهم برسونین و جمع کنین. با چسب حرارتی این قسمت […]

Read more

آموزش دکوپاژ و نقطه کوبی

آموزش دکوپاژ و نقطه کوبی کار بانو عادله در سایت مابانو ابتداطرح را پریت رنگی کرده سفال رو کامل رنگ میکنیم .وقتی کامل خشک شد طرح مورد نظر رو دورگیری میکنیم.و با چسب dm5 یا چسب چوب بیرنگ روی کار بادقت میچسبونیم.

Read more

نکات خانه داری

نکات خانه داری داشتن خانه ای تمیز ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺁﯾﺪ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻭﺭﯾﻦ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮ‌ﺗﺮ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ […]

Read more

گل ربان دوزی

گل شیپوری ربان دوزی به صورت مرحله به مرحله همراه با تصویر این مطلب و عکس ها را یک دوست مجازی مهربان برایم ارسال کرده . من از این که این همه دوستان خوب در دنیای مجازی دارم به خودم می بالم و افتخار می کنم . امیدوارم من نیز دوست خوبی برای تک تکشان باشم و بتوانم در راستای […]

Read more
1 2 3 111