هنر در خانه

آموزش شمع سازی

آموزش شمع سازی توسط بانو حمیده خلیل زاده وسایل مورد نیاز:اسید واسه شمع سازی یک بسته.رنگ مشکی یک بسته.پارافین اندازه یک کف دست.نخ شمع.اکلیر.چسب شمع سازی.

به بالای صفحه بردن